Ako dražiť - podmienky, termíny

Ako prihodiť?
Ak chceš prihodiť, pošli e-mail na phaukcia@gmail.com   
alebo zavolaj na tel.: 0907 280 336  (zo zahraničia: 00421907280336)
alebo nám napíš cez webové rozhranie - klikni - tu
 
 
Internetová aukcia bude ukončená v týchto termínoch:
Koniec dražby  holubov aukcie S. Súlovského v ČASTI 1 bude v piatok 6.3.2015 o 18:30.
Koniec dražby  holubov aukcie S. Súlovského v ČASTI 2 bude v piatok 6.3.2015 o 19:00.
Koniec dražby  holubov aukcie S. Súlovského v ČASTI 3 bude v piatok 6.3.2015 o 19:30.
Koniec dražby  holubov aukcie S. Súlovského v ČASTI 4 bude v piatok 6.3.2015 o 20:00.

Koniec dražby  holubov aukcie R. Miklošíka (1.-20.) bude v nedeľu 8.3.2015 o 20:00.

Výkričná cena:
Vyvolávacia cena je v dražbe Súlovských pri každom holubovi 30,- EUR, v dražbe p. Miklošíka je uvedená pri každom holubovi.

 
Ak prihadzujete, prosím, uveďte:
- poradové číslo draženého holuba 
- je napísané na fotke i na rodokmeni
- ponúkanú cenu
- vaše telefónne číslo
- e-mail adresu
- poštovu adresu
- meno v aukcii (pokiaľ si prajete dražiť anonynmne)
 
Príklad - v prípade, že zvyšujete ponuku na 1 holuba:
Holub c. 6 -  35 EU
Tel: 091112345
e-mail: jmrkva@gmail.com
Jan Mrkvicka, Zelena 123, 0900 00 Bratislava
Meno v aukcii: Fantomas
 
Príklad - v prípade, že zvyšujete ponuku na viacero holubov:
Holub c. 6 -  35 EUR
Holub c. 212 - 25 EUR
Holub c. 330 - 50 EUR
atd.
Tel: 091112345
e-mail: jmrkva@gmail.com
Jan Mrkvicka, Zelena 123, 0900 00 Bratislava, 
Meno v aukcii: Fantomas
 
UPOZORNENIE:
V prípade, že sa blíži koniec  aukcie, je istejšie radšej zavolať, pretože nie je možné garantovať, že vaša e-mailová správa k nám príde včas! 
 
Automatické prihadzovanie
V prípade, že máte o niektorého z holubov  záujem, je možné túto požiadavku komunikovať vopred. V tomto prípade je nutné zadať maximálnu výšku do ktorej je možné automaticky prihadzovať za Vás. V prípade, že takýchto požiadaviek bude viacero, budeme akceptovať tú, ktorá bola ohlásená skôr.
 
Príklad - v prípade, že žiadate automatické prihadzovanie:
Holub c. 6 -  35 EUR  (prosím navyšovať automaticky do 100 EUR)
Tel: 0911123456
e-mail: jmrkva@gmail.com
Jan Mrkvicka, Zelena 123, 0900 00 Bratislava,
Meno v aukcii: Fantomas
 
Minimálna výška prihodenia
 
Minimálna cena prihodenia je 5 EUR, ak sa cena holuba nachádza v intervale 25-50 EUR.
Minimálna cena prihodenia je 10 EUR, ak sa cena holuba nachádza v intervale 50-100 EUR
Minimálna cena prihodenia je 20 EUR, ak sa cena holuba nachádza v intervale 100-300 EUR
Minimálna cena prihodenia je 25 EUR, ak sa cena holuba nachádza v intervale 300-500 EUR
Minimálna cena prihodenia je 50 EUR, ak sa cena holuba nachádza v intervale 500-1000 EUR 
Minimálna cena prihodenia je 100 EUR, ak sa cena holuba nachádza v intervale 1000  a viacEUR
 
Prolongácia aukcie
Ak je na holuba prihodené posledných 10 minút pred ohláseným ukončením, koniec aukcie sa u toho holuba posúva o ďalších 10 minút
 
Príklad:
-          Vyhlásený koniec aukcie 20:00
-          Prihodenie 19:52   - >    Aukcia končí 20:10
Príklad:
-          Vyhlásený koniec aukcie 20:00
-          Prihodenie 19:52   - >    Aukcia končí 20:10
-          Ďalšie prihodenie 20:14
-          Aukcia končí 20:24
-       atď.
 
Ďalšie náklady
Cena za ktorú holuba vydražíte je finálna. K cene sa nepripočítavajú žiadne ďalšie príplatky ako sa zvykne na niektorých verejných dražbách! 
 
Vyzdvihnutie si zakúpených holubov
Vyzdvihnutie vydražených holubov je možné priamo na holubníku u Súlovských (Kolačno, okres Partizánske), príp. na trase Partizánske-Bratislava, ale po dohode.
Kontakt na p. Súlovského je uvedený na každom rodokmeni.

Vyzdvihnutie vydražených holubov je možné priamo na holubníku u p. Miklošíka  (Šintava) ale po dohode.
Kontakt na p. Miklošíka: 0918561708.
 
Ďalšie otázky ?
Ak takéto máte, neváhajte a kontaktuje nás na phaukcia@gmail.com
alebo 00421 (0) 907 280 336