Holuby


Párenie brata "Samsona" - orig. Marina vd. Velde ("Samson vyhral národný pretek Argenton proti 33097 holubom!!, jeho syn bol 1. eso Antwerp ... a v r. 2015 vyhral potomok brata "Samsona" 1. národnú z Guerett!!!) na holubicu orig. SG Hagedorn-Becker.
Táto bola vychovaná párením brata "Eura"(foto, rodokmeň) na dcéru Olympiade 003 (foto, rodokmeň).

Otec - orig. Puttmann, vkrevnený Beatrixdoffer párený na dcéru Ringloseho G. Prangeho.  Matka - orig. Dubský, párenie holubov Prange x Venus.

Párenie brata "Samsona" - orig. Marina vd. Velde ("Samson vyhral národný pretek Argenton proti 33097 holubom!!, jeho syn bol 1. eso Antwerp ... a v r. 2015 vyhral potomok brata "Samsona" 1. národnú z Guerett!!!) na holubicu orig. SG Hagedorn-Becker.
Táto bola vychovaná párením brata "Eura"(foto, rodokmeň) na dcéru Olympiade 003 (foto, rodokmeň).

TOP ponuka!
100% súrodenec famózneho holuba a  olympionika kat. G!!!
Otec - orig. Koopman - syn "Mister Ermerveen"!!! párený na orig. Rainer Puttmann (syn "Kleine Dirk" x párenie syna "Zittera" na dcéru "Gentila").

Otec - orig. Puttmann,  párenie syna "Kleine Dirka" na vnučku "Kleine Dirka". Matka - famózna chovná vkrevnená holubica orig. Koopman, vychovaná párením syna "Drommera" na dcéru Dromera.
 

Otec - vychovaný z orig. Koopman (syn "Noble Blue" x dcéra "Beatrixdoffer") a orig. Rainer Puttmann
(syn "Kleine Dirk" x dcéra "Amoré").  Matka bola vychovaná pre chovné účely z 2 originálov Dirk Van Dijck - syn "Bourges" x dcéra "Kannibaal").

TOP ponuka!
100% súrodenec famózneho holuba a  olympionika kat. G!!!
Otec - orig. Koopman - syn "Mister Ermerveen"!!! párený na orig. Rainer Puttmann (syn "Kleine Dirk" x párenie syna "Zittera" na dcéru "Gentila").

100% Janssen!
Otec - párenia syna slávneho "Weissschwanza" Rayumunda Hermesa párený na janssenskú holubicu od Klementovcov. Matka je orig. Stellerman - z čistých Janssenov línie Merckx.

Famózne zviera. Otec - overený chovný  Prange 878 zo základných holubov G. Prangeho párený na holubicu 676 z výkonných holubov od A. Bellensa.
Matka -  orig. Gunter Prange, matka orig. Koopman - rodokmeň TU.

100% Janssen!
Otec - párenia syna slávneho "Weissschwanza" Rayumunda Hermesa párený na janssenskú holubicu od Klementovcov. Matka je orig. Stellerman - z čistých Janssenov línie Merckx.

Orig. José Ledesma. Holub privezený z Tenerife. Matka vychovaná z holuba, ktorý zvíťazil z preteku Casablanca (1064 km)!

Orig. R.+M. Klement.
Otec - orig. Eijerkamp, vychovaný z "Porsche Bonda". Matka - párenie "Mister Bond" x "Miss Saigon".
Pozn.: Od tohoto holuba nie je kartička, stratil ju R. Klement.

Orig. Kenny Hollanders z výkonného holuba, ktorý má zaletené 2 top ceny vo veľkej konkurencii. Duo Poláškovcov lieta s týmito holubmi prvú ligu v ČR.

Holub vychovaný z 2 originálov od Gerarda Koopmana.   

Otec - 100% Leo Heremans. Párenie syna "Eura" (foto, rodokmeň)  na dcéru "Olympiade 003" (foto, rodokmeň).  Matka bola vychovaná z 2 originálov G. Koopmana - vkrevnená na holuba "Beatrixdoffer".

Otec - brat olympionika 1709.
Matka - dcéra špičkového chovného holuba DV878 línie Prange

Otec - orig. Puttmann,  párenie syna "Kleine Dirka" na vnučku "Kleine Dirka". Matka - famózna chovná vkrevnená holubica orig. Koopman, vychovaná párením syna "Drommera" na dcéru Dromera.

Otec -párenie 2 originálov od Gerarda Koopmana - 2002-NL-2173581 x 2002-NL-2259462
Matka - párenie 2 orig. Dirk Van Dijck u G. Meckbacha (otec, matka)  na dcéru "De Kannibaal" - rodokmeň - TU.

Otec - orig. SG Kroeger-Schumacher - párenie syna "Olympiade 003" na dcéru "Olympiade 003" - rodokmeň TU.
Matka - orig. Leo Heremans, sestra "De Jana"!!! - teda párenie superchovného "444" na "Blauw Kampiontje" - rodokmeň TU.  Tento pár kúpil Ype Hemstra na aukcii Leo Heremans. Potomkovia z tohoto páru kúpil napr. i Bernd Kroeger. Následne tento pár od p. Hemstru kúpil späť Leo Heremans.

Otec - vychovaný zo špičkového holuba 964 (foto, rodokmeň) páreného holubicu od známej nemeckej dvojice Schlief-Stiens - rodokmeň TU.
Matka - vychovaná zo špičkového holuba 944 (foto, rodokmeň)  páreného na špičkovú chovnú holubicu 421 od Eijerkampovcov (párenie syna "Olympiade 003" na dcéru "Eura") - rodokmeň TU.

TOP ponuka!
100% súrodenec famózneho holuba a  olympionika kat. G!!!
Otec - orig. Koopman - syn "Mister Ermerveen"!!! párený na orig. Rainer Puttmann (syn "Kleine Dirk" x párenie syna "Zittera" na dcéru "Gentila").

Otec - orig. Koopman, rodokmeň TU - vnuk "Mr. Ermerveens" a zároveň "Ons Louis"
Matka - orig. Theo Rutten - 100% Janssen.

Otec - orig. Bertold Lutz - výborný chovný, párenie orig. van Wanroy a Cor de Heijde. Matka - 100% G. Leysen.

TOP!
Línia „Hengst“ je jedna z najlepších pepermanských línií. Sám „Hengst” vyhral 14x 1. cenu!

Známy „FIGO 3020065/99” - vyhral 14x 1. cenu a bol 1. provinčné eso stredných tratí a vyhral 1. národnú cenu Bourges proti 12.266 holubom! Jeho brat „Keizer“ vyhral 14x 1. cenu. Matka holuba „FIGO“ je holubica “Crissy 3336674/92”. Je to priama dcéra holuba „Hengst 3160827/89”.


Párenie 2 holubov línie Schaerleckens. Holuby boli privezené z chovu I. Grampsch v r. 2015 a jedná sa o overené chovné holuby, ktoré splodili veľmi kvalitné potomstvo u I. Grampscha.
Prakticky v rodokmeni možno nájsť najlepšie holuby Ada Schaeleckensa -  „Home Alone“, „Ace Four“, brata „Invicible“ a „466“.

Holubica privezená z Tenerife.
Párenie holubov, ktoré dlhé roky lietajú cez more.

Párenie najlepších holubov Van Hove - Uytterhoeven.

Opäť párenie TOP holubov línie Peppermans.

RARITA!!! - syn základného chovného holuba Kenny Hollanders!
Orig. Kenny Hollanders.
Otec - základný superchovný holub Witstaart!!! 
Matka - "141" - so 4 špičkovými cenami, z toho 2 x v obrovskej konkurencii!
Duo Poláškovcov lieta  s týmito holubmi prvú ligu v ČR, holuby sa presadzujú najmä na pretekoch vo veľkej konkurencii (celomoravské, kat. memoriál, atď.).

RARITA!!! - syn základného chovného holuba Kenny Hollanders!
Orig. Kenny Hollanders.
Otec - základný superchovný holub Witstaart!!!
Matka - "141" - so 4 špičkovými cenami, z toho 2 x v obrovskej konkurencii!
Duo Poláškovcov lieta  s týmito holubmi prvú ligu v ČR, holuby sa presadzujú najmä na pretekoch vo veľkej konkurencii (celomoravské, kat. memoriál, atď.).

100% Janssen.
Párenie 2 originálov od Theo Rutten. U tohto chovateľa sa držia orig. janssenské holuby v čistých líniách.

Otec - orig. Puttmann,  párenie syna "Kleine Dirka" na vnučku "Kleine Dirka". Matka - famózna chovná vkrevnená holubica orig. Koopman, vychovaná párením syna "Drommera" na dcéru Dromera.
 

TOP!
Línia „Hengst“ je jedna z najlepších pepermanských línií. Sám „Hengst” vyhral 14x 1. cenu!

Známy „FIGO 3020065/99” - vyhral 14x 1. cenu a bol 1. provinčné eso stredných tratí a vyhral 1. národnú cenu Bourges proti 12.266 holubom! Jeho brat „Keizer“ vyhral 14x 1. cenu. Matka holuba „FIGO“ je holubica “Crissy 3336674/92”. Je to priama dcéra holuba „Hengst 3160827/89”.


Otec - 0 2 4 - orig. Marina van de Velde - párenie syn x dcéra "De Jan".
Matka - orig. Eijerkamp - párenie syna "Olympiade 003" na dcéru "Eura"
 

100% Heremans.
Otec - orig. Eijerkamp, párenie syna "Goochelaara" na dcéru "Rossiho".
Matka - 023 - orig. Marina van de Velde - párenie syn x dcéra "De Jan".
 

Otec - orig. Borgmans. Matka - orig. Eijerkamps, 100% Janssen.
 

Otec -orig. SG Kroeger-Schumacher, párenie brata "De Jan" na svoju polosestru. Rodokmen -  TU .
Matka - párenie 2 orig. Dirk Van Dijck u G. Meckbacha (otec, matka)  na dcéru "De Kannibaal" - rodokmeň - T U.

Van Loon.
Otec - orig. Wagner M.
Matka - orig. Eijerkamp.

Párenie 2 holubov línie Schaerleckens. Holuby boli privezené z chovu I. Grampsch v r. 2015 a jedná sa o overené chovné holuby, ktoré splodili veľmi kvalitné potomstvo u I. Grampscha.

Prakticky v rodokmeni možno nájsť najlepšie holuby Ada Schaeleckensa -  „Home Alone“, „Ace Four“, brata „Invicible“ a „466“.


Otec - orig. Puttmann,  párenie syna "Kleine Dirka" na vnučku "Kleine Dirka". Matka - famózna chovná vkrevnená holubica orig. Koopman, vychovaná párením syna "Drommera" na dcéru Dromera.