Ucastnici 2011

Na tejto podstránke by sme chceli predstaviť chovateľov, ktorí sa zúčastnili testovania v roku 2011.

Pošlite, prosím, krátku charakteristiku svojho chovu a dosiahnutých úspechov (max. 5 strán vo formáte word, obrázky výlučne vo formáte JPG ako prílohu emailu) na e-mail: phaukcia@webnode.sk