Heijnen G.&Zn

Špičkový holandský chovateľ z viac ako 100 ročnou rodinnou holubiarskou tradíciou. Pozoruhodné úspechy najma na národných dlhých stredných tratiach i na dlhých tratiach pritiahli pozornosť producentov a v nedávnej minulosti bol o tomto chovateľovi natočený film.

Holuby G. Heijnena dosiahli mnohé špičkové úspechy na jeho i iných holubníkoch a vo viacerých testovacích staniciach.