Holuby Michael Rudorfer privezie na CV Nitra dňa 7.1.2012.