Holuby

Koniec dražby  holubov v poradí  1.- 12 . bude v stredu 12.12.2012 o 18:00.

Více zd

Párenie brat x sestra. Tino Bergemann x St. Koschnitzki (výborná chovná). Súrodenci rodičov sú veľmi výkonní - 10. eso Rakúska 2012.

Otcoví bratia (403, 404) - top výkonné holuby so 44. cenami. Jedná sa o najlepších pretekárov RV Wien. Matka je z línie Drapa - a je zároveň matkou najlepšieho mláďaťa RV a vnučkou 1. eso Nemecka.

Posledný syn "404", sám bol vynikajúci pretekár (40 cien). Matka je dcérou 11. esa Rakúska za r. 2010.

Otec - orig. Tino Bergemann (vnuk Samsona s 26 x 1. cenou a 121 cenami na konte) - osvedčený v chove - dcéra je 10. esom Rakúska za rok 2012. Matka - orig. Tino Bergemann (dcéra úspešnej "907").

Otec - superchovný holub od A. Webera, otec elitných pretekárov. Matka - zo starej línie J. Flora.

Otec - z línie Scheers-Deams-Scheers-Desmet od Júliusa Flora. Matka - chovná Ha, sestra "014", ktorý letel 9, 10 a 8 cien 3 roky ze sebou.

Otec - 6. eso Rakúska s 53 cenami ... 10, 10, 11, 9 cien!! Matka - veľmi výkonná holubica s 1. cenami na 500 a 400 km, jej sestra bola 3. eso TS Nitra v r. 2010!

Otec - elitný pretekár s 1. cenou z národného preteku Montabar (680 km) ... národne 3. cena ... 15. eso Rakúska 2012 (línia Ekelhardt) - syn 1. esa Rakúska a najlepšej holubice RV Wien NO 2006 a zároveň 5. eso holubice Rakúska 2010. Matka - sestra "156" - 6. eso Rakúska 2010 (línia Cyriel Verbeeck - top chovateľ Union Antwerpen).

Otec - overený chovný holub od A. Webera. Matka - sestra "014" - s 9, 10 a 8 cenami za rok.

 

Otec - orig. St. Koschnitzki (40 cien, 14. eso Rakúska 2006), matka - sestra "455" - top výkonná HA z overenej línie J. Flora.

Otec - chovný holub od T. Bergemanna (9., 6., 1. a 4. majster Nemecka). Matka - párenie superchovného orig. od Luttmansbergera na orig. T. Bergemann. Jedná sa o vnuka 8. eso holubice Nemecka za r. 2006!

Otec- línia Drapa ("Koenig" a "Koenigin", "Flitzer"). Matka - 9, 10 a 8 cien ... Rovnako úspešná i jej sestra ... línia J. Flora.

Koniec dražby  holubov v poradí  13.- 24. bude v stredu 12.12.2012 o 20:00.

Otec - strýko "455" - najlepší holub za posledné 2 roky (línia Lengheim/Weber). Matka - dcéra "1115" - najlepší holub RV (línia Scheers, Deams&Sohn)

Otec - najlepší holub šampionátu dlhých tratí Rakúska 2010 (línia Flor/St. Koschnitzki). Matka - 5. eso Rakúska - 40 cien za 4 roky (línia Ekelhardt).

Holub vychovaný z holubov Cyriela Verbeecka.

Otec - "1447"-  orig. Tino Bergemann - syn 8. eso holubice Nemecka. Matka - superchovný Luttmansberger x Tino Bergemann.

Otec - chovný holub M. Rudorfera, súrodenec "403" a "404" - 44 cien a najlepší holub RV Wien NO. "403" - 10 cien a otec úžasenej holubice "230", ktorý má na konte 62 cien a zároveň je bezkonkurenčne najlepšou holubicou RV Wien NO. Línia Lengheim (Peter Grupp) a G. Zoufal. Matka - orig. J. Kaintz - matka supervýkonnej holubica "230" (11, 11, 10, 10 a 9 cien za 5 ročnú kariéru za sebou)! Ponúkané neskoré mláďa je vlastný súrodenec top holubice číslo "230".

Otec - syn "686" - 5. eso holubice Rakúska 2010 (línia Ekelhardt/Lengheim). Matka - holubica "155" - vychovaná z 2 originálov od Cyriela Verbeecka  - sa stala v sezóne 16. esom Rakúska. Jej hniezdny brat "155" - 6. eso Rakúska za sezónu 2012 - čo je neuveriteľný výkon týchto dvoch ročných súrodencov.

Originál od nemeckého chovateľa Steve Mutza - z línie antwerpeského šampióna Cyriela Verbbecka.

Otec - vkrevený syn elitného "183"  (6. eso Rakúska) z línie Rudorfer/Flor párený na dcéru sestry 6. esa Nemecka druhého nemeckého národného majstra za r. 2005 - H. Rauscha (línia Yskout/Deleus).

Orig. Koschnitzki - Janssen/Leysen.

Otec - "185" - syn "364" - 41 cien a matka 5. eso Rakúska 2010 (40 cien za 4 roky!). Matka - holubica "155" - vychovaná z 2 originálov od Cyriela Verbeecka  - sa stala v sezóne 16. esom Rakúska. Jej hniezdny brat "155" - 6. eso Rakúska za sezónu 2012 - čo je neuveriteľný výkon týchto dvoch ročných súrodencov.

Otec - vkrevený syn elitného "183"  (6. eso Rakúska) z línie Rudorfer/Flor párený na chovnú  dcéru "617" od J. Flora (37 cien za 4 roky)

Orig. Koschnitzki.

Koniec dražby  holubov v poradí  25.-37. bude vo štvrtok 13.12.2012 o 19:00.

Otec - chovný orig. od Van Leest Peeters (vnuk "Bobby") párený na Peetersovu vnučku "Blauwe Fijne".

Otec- orig. T. Yskout - súrodenec 1. eso holubice v RV 502 párený na orig. S. Koschnitzki.

Otec - "379" - 1. eso Rakúska 2004 a brat "459" - 1. eso Rakúska 2007 - línia Ekelhardt/Flor párený na dcéru "459" - 1. eso holuba Rakúska 2007. Krv top eso holubov Rakúska!

Otec - "379" - 1. eso Rakúska 2004 a brat "459" - 1. eso Rakúska 2007 - línia Ekelhardt/Flor párený na dcéru "459" - 1. eso holuba Rakúska 2007. Krv top eso holubov Rakúska!

Otec - brat "403" a "404" (44 cien)- najlepší holub RV Wien NO, otec holubice "230"- 62 cien - línia Lengheim/Zoufal. Matka - orig. J. Kaintz (matka "230" so 62 cenami)

Otec - syn "698" - brat dvoch prvých dvoch 1. eso holubov Rakúska. Matka bola 11. eso holubicou Rakúska v sezóne 2010 (línia J. Flor x Koschnitzki).

Otec - superchovný "337" (otec najlepšieho holuba RV Wien NO 2010 (9, 9, 12 a 11 cien v rade 4 rokov) párený na dcéru superholubice "907" (25. eso Nemecka) u T. Bergemanna , ktorý bol 1. majster Nemecka v r. 2009.

Otec - orig. T. Bergemann (vnuk "Samsona" - 26 prvých cien! a 121 cien spolu a zároveň otec 10. eso holubice Rakúska v sezóne 2012!) párený na dcéru superholubice "907" (25. eso Nemecka) u T. Bergemanna , ktorý bol 1. majster Nemecka v r. 2009.

Otec - orig. T. Bergemann (vnuk "Samsona" - 26 prvých cien! a 121 cien spolu a zároveň otec 10. eso holubice Rakúska v sezóne 2012!) párený na sestru 7. eso holubicu Nemecka. Mláďa z tejto holubice letelo v sezóne 2012 4 ceny z 5 nasadených, vrátane 1. ceny z 330km finálového preteku sezóny.

Otec -syn "017" - najlepší holub rakúskeho šampionátu dlhých tratí Rakúska 2010 (párenie  M. Rudorfer x dcéra "379" - 1. esa Rakúska R. Ekelhardt). Matka - teta "183" - 6. eso Rakúska 2006 (línia Flor) a zároveň matka "008" s dvakrát 1. cenou!

Otec - "koncentrovaný" Drapa (línia toho najlepšieho čo u Drapu sedí). Marka chovná holubica z línie Flor - sestra a matka výkonných holubov.

Otec - výborný pretekár s 11 cenami v r. 2011 (línia Weber x J. Flor). Matka - top pretekárka (48 cien) - J. Flor x M. Rudorfer.

Otec - 41 cien a 3x 1. cena. Najlepší pretekár RV Wien NO a 17. eso Rakúska. Je to brat 2 eso holubov Rakúska ("379" a "459"). Matka - dcéra "800" - 14. eso Rakúska 2006 (línia S. Koschnitzki).

Koniec dražby  holubov v poradí  38.-50. bude vo štvrtok 13.12.2012 o 20:00.

Otec - základný chovný holub, orig. A. Weber. Otec holuba so 49 cenami, 10 cenami za rok ... víťazov pretekov cez 400 km. Matka je dcéra "285" - superchovnej holubice od St. Koschnitzki - matka 10. eso holubice Rakúska 2012!

Otec - základný chovný holub, orig. A. Weber. Otec holuba so 49 cenami, 10 cenami za rok ... víťazov pretekov cez 400 km. Matka je dcéra "285" - superchovnej holubice od St. Koschnitzki - matka 10. eso holubice Rakúska 2012!

Otec - syn 2. eso holuba Rakúska 2000, vnuk 4. eso holuba Rakúska 1997 (línia Scheers, Daems, Hermes). Matka - tiež dcéra "1141" - 2. esa Rakúska 2000. Veľmi vkrevnené = párenie súrodencov! (100% Julius Flor).

Otec - syn 14. esa Rakúska 2006 (línia Koschnitzki x M. Rudorfer). Matka - sestra 1. esa Rakúska 2004 (t.j. "379") - párenie R. Ekelhardt x J. Flor.

100% Andrea Drapa - koncentrácia najlepšej krvi z tohto unikátneho nemeckého holubníka.

Otec - 12. eso holub Rakúska 2012, 12 cien a 1. cena z finálového preteku (línia Tino Bergemann x M. Rudorfer). Matka - top pretekárka "230" so 62 cenami na konte (línia M. Rudorfer x J. Kaintz).

Otec - chovný orig. od Van Leest Peeters (vnuk "Bobby") párený na Peetersovu vnučku "Blauwe Fijne". Rodokmene rodičov od Van Leest-Peeters- tu.

Rodokmene rodičov od Van Leest-Peeters- tu.

Otec - syn  14. eso holuba Rakúska 2006, vnuk "1110" s 58 cenami. Matka - sestra letela 5/5 v sezóne 2012 (Weber x Weber).

Orig. Alfred Weber. Hartog/Meulemmans.

Syn Kolonela od G. Vandenabeele párený na vnučku "Kleinen" a "Flicka". 100% Vandenabeele.

Rodokmene rodičov - tu.

Rodokmeň nie je dobre čitateľný, rodokmene rodičov nájdete - tu.

Potomok výborného chovného páru H. Ganza - 100% Gommaire Verbruggen.

Vnučka "Ringlose" G. Prangeho.

Orig. Zimmermann, Otec z chovnej stanice Stellermann (línia Jonge Merckx). Matka: Janssen x Meulemans/Claes. Súrodenci i polosúrodenci - veľa top cien!