Noël Peiren - dlhotraťový špecialista z Belgicka

 

časy konštatovania z preteku Bourges 2004: 12.26-12.35-12.43-12.45-12.46-12.48-12.48-12.55-12.56-12.56-12.59…  Prvý konštatovaný vyhral 1. národnú z Bourges, druhý 17. národnú, atď. ... proti 23.667 holubom!

 

O týždeň neskôr výsledok zopakoval: 1. národná cena z Brive proti 19.487 holubom!

Pôvod holubníka - založené na línii holubov jeho otca (Georges)  - holuby od H. Debou, M. Vandervelde, G. Vanderwege, C. Hooremans, Van der Espt, R. Van Spitael, Cattrysse,Vanbruaene a Dereere, ... neskôr posilnené o holuby Cattrysse a Dereere.

 

 Úspechy s holubmi Peiren na iných holubníkoch:

 

1st international Perpignan old 2002 Ramaekers (Ulestraten NL)
1st international Perpignan YL and hens 2002 Annie Wouters (Olen B)
25th national Perpignan 2002 Van Overwaele-Gabriël (Brakel B)
27th national Perpignan 2002 Van Overwaele-Gabriël (Brakel B)
29th national Perpignan 2002 Van Overwaele-Gabriël (Brakel B)
Vandendriessche-Benoot 1st international Perpignan
Plauvier 1st national Limoges
Kempeneers 1st national Brive
B. Maes 1st national Barcelona hens
G. Bolle 1st national Dax

 

A mnohí ďalší mali úspech s jeho holubmi: Saarloos (NL) G. Vandenabeele, R. Dobbelaere, H. Debaene, Gaston Devooght, Robert Devos, Roger Florizoone, R. Vannekke, Charles Beceu, A. Vandenbrande, J. Heisack (D), J. Fulgani (D), Demuynck, Vangeel-Kempen…


 

 Prameň: Peiren Noël, "No one has ever done this!!", Author : Johan Kempen / Foto's : Johny Carrette, www.pipa.be