P. Tasary - 1. majster Slovenska mladých holubov 2016

 

 

Dávam do pozornosti aukciu holubov pána Pavla Tasáryho z OZCHPH Nitra.

Pán Tasáry minulý rok vyhral titul 1. majstra OZ CHPH Nitra mladých holubov 2015 a

1. národného majstra Slovenska 2016.

Pán Tasáry patrí k dlhodobo veľmi úspešným chovateľom v OZCHPH Nitra, darí sa mu so starými holubmi, mimoriadne dobré výsledky dosahuje na pretekoch mláďat a nezabudnuteľné je víťazstvo jeho holubičky vo finále MTC Nitra v roku 2008. Za úspechmi tohto holubníka stoja holuby najmä línie Janssen a Meulemans. Tieto holuby boli importované po revolúcii a doteraz patria medzi srdcovú záležitosť pána Tasáryho. Postupne boli dopĺňané najlepšími líniami Belgicka a Holandska.

Od r. 2010 bol chov postupne dopĺňaný holubmi línie Leo Heremans, a to najmä z línie „Olympiade 003“ a „De Jan“. Prvé 2 Heremans holuby lietali na holubníku p. Tasáryho v sezóne 2011. Najmä výsledky mláďat v r. 2012 p. Tasáryho tak naštartovali, že sa zameral práve na holuby Lea Heremansa.  Dnes tu sedí niekoľko originálov a potom aj odchovov z toho najlepšieho, čo filiálne holubníky Lea Heremansa na Západe majú. Medzi tie najlepšie bez debaty patria: Andreas Stemmer, Schlief-Stiens, Bernd Kroeger, Eijerkamp, Marina Van De Velde, H. Ceusters, Josef Kusser či Reinhard Muhl. 

Medzitým Leo Heremans na aukcii, ktorú máme ešte mnohí  v pamäti predal 530 holubov s priemernou cenou neuveriteľných 8.201,- EUR/kus. Tak sa zrodil nový rekord na internetovej aukcii, 1. eso Belgicka krátkych tratí „Bolt“ bol predaný za neuveriteľných 310.000 EUR.

Je veľmi pozitívne, že tieto holuby za krátku dobu pozitívne ovplyvnili výsledky celého chovu. Dokonca do takej miery, že vytláčajú ostatné holuby a pán Tasáry sa pohráva s myšlienkou, že si ponechá len túto líniu. Výsledky týchto holubov v posledných 3 sezónach ukázali, že sa im oplatí venovať pozornosť.

Druhé národné eso pretekov mláďat ročníka 2013, ktoré p. Tasáry pomenoval „Adam“,  bolo vychované z 2 čistých „Heremans“ holubov od Bernda Kroegera! Následne 8 dvojročiakov a jedna trojročná holubica z tejto línie získali 80 cien! V roku 2016 postupuje jeho holub "1136" ako druhý národný na olympiádu do Brusselu. Ďalšie esá sa umiestnili ako 4. národné eso Slovenska a 11. národné eso!!!

Pán Tasáry v tejto aukcii ponúka 24 mláďat ročníka 2016.

 

"Adam" - 2. národné eso mláďa 2014, koef.: 5,081. Európska výstava Budapešť

 

Rodičia "Adama" - 2 orig. od Bernd Kroeger. Obaja rodičia boli vychovaní z 2 originálov od Leo Heremans

 

Pavol Tasáry pred pretekárskym holubníkom (horná časť), dole vľavo je odelenie mláďat a vpravo je chovné oddelenie, ďalej je niekoľko separátnych voliér pre zabezpečenie 100%  istoty pri odchove.

 

Spodná pracovňa p. Tasáryho v r. 2015 bola vybavená písacím strojom, dnes je na tomto mieste už počítač.

 

Množstvo pohárov a diplomov zdobí dom p. Tasáryho, jeho holuby dosahujú úspechy aj na medzinárodnej úrovni.

Viac informácií na webe p. Tasáryho - tu.