UKONČENÉ AUKCIE

 

ČASŤ 1: KONIEC AUKCIE HOLUBOV V PORADÍ 1-15 BUDE 25.11.2015 O 18:30.
1. 04.SK.02604.139 MP, H,výkr. cena: 1 EUR
Sendy - 5 EUR
Rajčan - 10 EUR
Joker - 20 EUR
Laci - 25 EUR
Dukla - 30 EUR
Jurecko - 35 EUR
Laci - 40 EUR
Jurecko - 45 EUR
KONIEC AUKCIE O 18:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
2. 07.CZ.01.994 MP, A,výkr. cena: 100 EUR
Králik - 100 EUR
Peter N - 120 EUR
Králik - 140 EUR
Peter N - 160 EUR
Králik - 180 EUR
FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
3. 07.SK.02604.554 MP, A,výkr. cena: 200 EUR
Bar - 200 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
4. 10.SK.02604.452 MP, A,výkr. cena: 30 EUR
Peter - 30 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
5. 10.SK.02604.466 MP, A,výkr. cena: 50 EUR
Furman - 50 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
6. 12.PL.0419.4119 MK, H,výkr. cena: 400 EUR
NEVYDRAŽENÝ
 
7. 12.SK.02604.790 MP, H,výkr. cena: 50 EUR
NEVYDRAŽENÝ
 
8. 12.SK.02606.519 MPš, A,výkr. cena: 30 EUR
PF-holub - 30 EUR
Fekete - 35 EUR
Rusko - 40 EUR  KONIEC AUKCIE O 18:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ

Fekete - 45 EUR  KONIEC AUKCIE O 18:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!
 
9. 12.SK.0999.7362 MP, H,výkr. cena: 200 EUR
NEVYDRAŽENÝ

 
10. 12.SK.0999.7379 MPš, H,výkr. cena: 300 EUR
NEVYDRAŽENÝ

 
11. 14.SK.02604.113 MK, H,výkr. cena: 50 EUR
Milan.K - 50 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
12. 14.SK.02604.126 MP, A,výkr. cena: 100 EUR
Topánka - 100 EUR
Nikol - 120 EUR
MIV - 140 EUR  KONIEC AUKCIE O 18:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
Topánka - 160 EUR KONIEC AUKCIE O 18:43, AK NIKTO NEPRIHODÍ
Fiala Tomáš  - 180 EUR  KONIEC AUKCIE O 18:48, AK NIKTO NEPRIHODÍ
MIV - 200 EUR  KONIEC AUKCIE O 18:53, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
13. 14.SK.02604.148 MP, H,výkr. cena: 50 EUR
Michal - 50 EUR
Sokol - 60 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!


 
14. 14.SK.02604.171 MK, H,výkr. cena: 100 EUR
Sokol - 100 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
15. 14.SK.02604.184 MP, H,výkr. cena: 50 EUR
Bar - 50 EUR
Gaston - 60 EUR  FINAL! BLAHOŽELÁME!
 
ČASŤ 2: KONIEC AUKCIE HOLUBOV V PORADÍ 16-30 BUDE 25.11.2015 O 19:30.
16. 03.SK.2604.1055 MP, H,výkr. cena: 1 EUR
Sendy - 5 EUR
Rajčan - 10 EUR
Joker - 20 EUR
Ado - 25 EUR
Dukla - 30 EUR
Milan.K - 40 EUR
Jurecko - 45 EUR
Lesko - 50 EUR
Jurecko - 60 EUR KONIEC AUKCIE O 19:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
Lesko - 70 EUR KONIEC AUKCIE O 19:47, AK NIKTO NEPRIHODÍ

Jurecko - 80 EUR KONIEC AUKCIE O 19:54, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!
 
17. 09.SK.02604.367 MP, A,výkr. cena: 30 EUR
Peter - 30 EUR
Furman - 35 EUR
Peter - 40 EUR  FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
18. 10.SK.02604.495 MK, A,výkr. cena: 30 EUR
NEVYDRAŽENÝ
 
19. 11.PL.0419.11343 MP, H,výkr. cena: 300 EUR
El Fuego - 300 EUR  FINAL! BLAHOŽELÁME!
 
20. 11.SK.02604.611, MP, A,výkr. cena: 50 EUR
PF-holub - 50 EUR
Dedo - 60 EUR
PF-holub - 70 EUR
Dedo - 80 EUR
Topánka - 90 EUR
Dedo - 100 EUR KONIEC AUKCIE O 19:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
PF-holub - 120 EUR KONIEC AUKCIE O 19:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
Topánka - 140 EUR KONIEC AUKCIE O 19:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
PF-holub - 160 EUR KONIEC AUKCIE O 19:48, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
21. 12.PL.0419.4073 MK, H,výkr. cena: 150 EUR
NEVYDRAŽENÝ
22. 12.SK.02604.750 MP, H,výkr. cena: 400 EUR
NEVYDRAŽENÝ
 
23. 12.SK.02604.775 MK. A,výkr. cena: 40 EUR
Laci - 40 EUR

PF-holub - 50 EUR
Milan.K - 60 EUR
PF-holub - 70 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
24. 12.SK.02604.778 MP, A,výkr. cena: 30 EUR
Milan.K - 30 EUR
Canis - 35 EUR
Milan.K - 40 EUR
Canis - 45 EUR KONIEC AUKCIE O 19:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
Milan.K - 50 EUR KONIEC AUKCIE O 19:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
25. 13.CZ.07.383 MP, A,výkr. cena: 100 EUR
Aleš - 100 EUR
HRON - 120 EUR
Rusko - 140 EUR
HRON - 160 EUR
Fekete - 180 EUR
HRON - 200 EUR
Fekete - 220 EUR  FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
26. 13.SK.02604.10 MK, H,výkr. cena: 50 EUR
Furman - 50 EUR
Vlčiak - 80 EUR
Mário - 90 EUR
Vlčiak - 100 EUR KONIEC AUKCIE O 19:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
27. 13.SK.02604.12 MP, A,výkr. cena: 100 EUR
Gaston - 100 EUR
Králik - 120 EUR
Gaston - 140 EUR
Králik - 160 EUR
Gaston - 180 EUR
Králik - 200 EUR
Gaston - 220 EUR KONIEC AUKCIE O 19:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
Králik - 240 EUR KONIEC AUKCIE O 19:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
28. 13.SK.02604.15 MP, A,výkr. cena: 200 EUR
ORIM - 200 EUR  FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
29. 14.SK.02604.192 MP, A,výkr. cena: 50 EUR
Michal - 50 EUR
TOP - 60 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
30. 14.SK.02604.141 MK, H,výkr. cena: 100 EUR
NEVYDRAŽENÝ
 
ČASŤ 3: KONIEC AUKCIE HOLUBOV V PORADÍ 31-46 BUDE 25.11.2015 O 20:30.
31. 07.SK.02303.182 MP, H,výkr. cena: 100 EUR
Bar - 100 EUR
MS - 120 EUR
Topánka - 140 EUR  KONIEC AUKCIE O 20:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
32. 09.SK.02604.455 MP, H,výkr. cena: 200 EUR
NEVYDRAŽENÝ

 
33. 10.SK.02604.421 MP, A,výkr. cena: 30 EUR
Vlčiak  - 30 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
34. 10.SK.02604.490 MP, A,výkr. cena: 30 EUR
JozefB - 30 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
35. 12.SK.02604.763 MP, A,výkr. cena: 1100 EUR
NEVYDRAŽENÝ

 
36. 12.SK.02604.766 MK, H,výkr. cena: 400 EUR
NEVYDRAŽENÝ

 
37. 12.SK.02604.784 MP, H,výkr. cena: 100 EUR
Pavol - 100 EUR
Profesor - 120 EUR
Vlčiak - 140 EUR
Vendo - 160 EUR  FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
38. 12.SK.0999.7367 MP, A,výkr. cena: 300 EUR
Gaston - 300 EUR  FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
39. 13.CU.MISS.5167 SCH, H,výkr. cena: 70 EUR
NEVYDRAŽENÝ
 
40. 13.SK.02604.99 MP, A,výkr. cena: 40 EUR
Hurvinek - 50 EUR
Ivan - 60 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
41. 14.DV.6616.28 Mk, H,výkr. cena: 100 EUR
LS - 100 EUR
Fiala Tomáš - 120 EUR  KONIEC AUKCIE O 20:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ

MS - 140 EUR KONIEC AUKCIE O 20:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
Topánka - 160 EUR  KONIEC AUKCIE O 20:46, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
42. 14.SK.02604.133, MPš, H,výkr. cena: 50 EUR
Paťo - 50 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
43. 14.SK.02604.135 TM, H,výkr. cena: 40 EUR
NEVYDRAŽENÝ
 
44. 14.SK.02604.180 MP, H,výkr. cena: 50 EUR
Joker - 50 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
45. 14.SK.02604.195 MK, A,výkr. cena: 30 EUR
NEVYDRAŽENÝ

 
46. 14.SK.02604.460 MP, H,výkr. cena: 100 EUR
NEVYDRAŽENÝ

 

Více zde
ČASŤ 4:  UKONCENIE AUKCIE - ČASŤ 4 (HOLUBY 47-61) - BUDE V SOBOTU 28.11.2015 O 18:30. 
47. 06.SK.02604.928 MK, A,výkr. cena: 1 EUR
Sendy - 5 EUR
Rajčan - 10 EUR
Joker - 20 EUR
Dukla - 25 EUR
Kuky luky - 30 EUR
Topánka - 35 EUR
Spisiak- 40 EUR
Kuky luky - 45 EUR
Lesko - 50 EUR
Spisiak- 60 EUR KONIEC AUKCIE O 18:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
Ferrari - 70 EUR KONIEC AUKCIE O 18:45, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
48. 10.SK.02604.430 MP, A,výkr. cena: 30 EUR
Peter - 30 EUR
Vlčiak - 50 EUR
Mário - 60 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
49. 11.SK.02604.572 MP, A,výkr. cena: 100 EUR
Orim - 100 EUR
Paťo - 120 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
50. 12.SK.02604.705 MP, H,výkr. cena: 400 EUR
NEVYDRAŽENÝ
 
51. 12.SK.02604.753 MP, H,výkr. cena: 100 EUR
Vendo - 100 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
52. 12.SK.02604.823 MP, A,výkr. cena: 250 EUR
Radočáni - 250 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
53. 13.SK.02604.18 MP, A,výkr. cena: 200 EUR
ORIM - 200 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!
 
54. 13.SK.02604.26 MK, A,výkr. cena: 30 EUR
NEVYDRAŽENÝ

 
55. 13.SK.02604.55 MP, A,výkr. cena: 30 EUR
NEVYDRAŽENÝ

 
56. 13.SK.02604.60 MP, H,výkr. cena: 100 EUR
ORIM - 100 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
57. 13.SK.02604.67 MP, A,výkr. cena: 30 EUR
Dedo - 30 EUR
Bago - 40 EUR
VieraM - 60 EUR KONIEC AUKCIE O 18:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
58. 14.SK.02604.103 MP, A,výkr. cena: 50 EUR
VieraM - 50 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!
59. 14.SK.02604.111 MPš, A,výkr. cena: 50 EUR
VieraM - 50 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!
60. 14.SK.02604.175 MP, H ,výkr. cena: 50 EUR
Michal - 50 EUR
Sokol - 60 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
61. 14:SK.02604.176, MP A,výkr. cena: 50 EUR
Paťo - 50 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!
 
ČASŤ 5: UKONCENIE AUKCIE - ČASŤ 5 (HOLUBY 62-76)- BUDE V SOBOTU 28.11.2015 O 19:30. 
62. 04.Sk.02604.143 MKš, H,výkr. cena: 1 EUR
Sendy - 5 EUR
Joker - 20 EUR
Ben - 25 EUR
Dukla - 30 EUR
BAR - 35 EUR
Gaso - 40 EUR KONIEC AUKCIE O 19:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
BAR - 45 EUR KONIEC AUKCIE O 19:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
63. 09.SK.02604.302 MK, A,výkr. cena: 30 EUR
Šoltés - 30 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
64. 12.SK.02604.825 MP, A,výkr. cena: 250 EUR
NEVYDRAŽENÝ

 
65. 13.NL.1585968 MP, H,výkr. cena: 400 EUR
NEVYDRAŽENÝ

 
66. 13.SK.02604.30 MP, H,výkr. cena: 40 EUR
NEVYDRAŽENÝ

 
67. 13.SK.02604.33  MP, A,výkr. cena: 50 EUR
Hurvinek - 50 EUR
Bago - 60 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
68. 13.SK.02604.47 TM, H,výkr. cena: 60 EUR
NEVYDRAŽENÝ

 
69. 14.DV.6616.24 MP, H,výkr. cena: 100 EUR
CHL - 100 EUR KONIEC AUKCIE O 19:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
70. 14.DV.6616.30 MP, A,výkr. cena: 200 EUR
NEVYDRAŽENÝ

 
71. 14.SK.02604.102 MP, H,výkr. cena: 50 EUR
Furman - 50 EUR
VieraM - 60 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
72. 14.SK.02604.152 MK, H,výkr. cena: 100 EUR
Ivan - 100 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
73. 14.SK.02604.172 MP, A,výkr. cena: 70 EUR
Dedo  - 70 EUR
ORIM - 80 EUR  FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
74. 14.SK.02604.181 MP, H,výkr. cena: 100 EUR
NEVYDRAŽENÝ

 
75. 14.SK.02604.187 MP, H,výkr. cena: 50 EUR
Hurvinek - 60 EUR
Bar - 70 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!
 
76. 14.SK.02604.200, MP, H,výkr. cena: 50 EUR
Hurvinek - 50 EUR
Topánka - 60 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!
 
ČASŤ 6: UKONCENIE AUKCIE - ČASŤ 6 (HOLUBY 77-92) - BUDE V SOBOTU 28.11.2015 28.11.2015 O 20:30. 
77. 04.SK.02604.184 MK, H,výkr. cena: 1 EUR
Sendy - 5 EUR
Joker - 20 EUR
Dukla - 25 EUR
Šoltés - 30 EUR
Sendy - 35 EUR
spisiak - 40 EUR KONIEC AUKCIE O 20:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ

Sendy - 45 EUR KONIEC AUKCIE O 20:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!
 
78. 08.SK.02604.38 MP, H,výkr. cena: 200 EUR
NEVYDRAŽENÝ
 
79. 09.BELG.4318167 MP, A,výkr. cena: 400 EUR
NEVYDRAŽENÝ
 
80. 09.SK.02604.363 MK, A,výkr. cena: 30 EUR
Paťo - 30 EUR
Ferrari - 35 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
81. 10.SK.02604.442 MP, A,výkr. cena: 30 EUR
VieraM - 30 EUR
Ferrari - 35 EUR KONIEC AUKCIE O 20:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ

VieraM - 40 EUR KONIEC AUKCIE O 20:45, AK NIKTO NEPRIHODÍ
Ferrari - 45 EUR KONIEC AUKCIE O 20:46, AK NIKTO NEPRIHODÍ

VieraM - 50 EUR KONIEC AUKCIE O 20:53, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!
 
82. 11.SK.02604.505 MK, H,výkr. cena: 1100 EUR
NEVYDRAŽENÝ
 
83. 11.SK.02604.512 MK, A,výkr. cena: 100 EUR
LS - 100 EUR  FINAL! BLAHOŽELÁME!
 
84. 12.SK.02604.787 TM, A,výkr. cena: 100 EUR
Jojo - 100 EUR
Dukla - 120 EUR
Gaston - 140 EUR
Jojo - 160 EUR
Gaston - 180 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
85. 12.SK.02604.817 MK, H,výkr. cena: 200 EUR
NEVYDRAŽENÝ
 
86. 13.SK.02604.20  MP, H,výkr. cena: 50 EUR
Rybár - 50 EUR
El Fuego - 60 EUR
MiV - 70 EUR
El Fuego - 80 EUR
MiV - 90 EUR
El Fuego - 100 EUR
MiV - 120 EUR
El Fuego - 160 EUR
MiV - 180 EUR KONIEC AUKCIE O 20:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
El Fuego - 200 EUR KONIEC AUKCIE O 20:44, AK NIKTO NEPRIHODÍ
MiV - 220 EUR KONIEC AUKCIE O 20:52, AK NIKTO NEPRIHODÍ
El Fuego - 200 EUR
KONIEC AUKCIE O 20:52, AK NIKTO NEPRIHODÍ
El Fuego - 240 EUR KONIEC AUKCIE O 20:57, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
87. 13.SK.02604.65 MP, A,výkr. cena: 50 EUR
Joker - 50 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
88. 13.SK.02604.70 MPš, A,výkr. cena: 30 EUR
Dedo - 30 EUR
spisiak - 35 EUR KONIEC AUKCIE O 20:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
89. 13.SK.02604.71 MP, H,výkr. cena: 60 EUR
Hurvinek - 60 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
90. 14.SK.02604.123 MP, A,výkr. cena: 50 EUR
Vlado - 50 EUR
Topánka - 60 EUR
CHL - 70 EUR
Putin - 80 EUR
CHL - 100 EUR
Putin - 120 EUR KONIEC AUKCIE O 20:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
CHL - 140 EUR KONIEC AUKCIE O 20:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
Putin - 160 EUR KONIEC AUKCIE O 20:49, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!

 
91. 14.SK.02604.151 MK, H,výkr. cena: 100 EUR
Hurvinek - 100 EUR
Bar - 120 EUR KONIEC AUKCIE O 20:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!
 
92. 14.SK.02604.174 MP, A,výkr. cena: 50 EUR
Michal - 50 EUR
Sokol - 60 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 

ČASŤ 7: KONIEC AUKCIE HOLUBOV V PORADÍ 93-107 BUDE 27.11.2015 O 18:30.

93. 07.SK.02604.544 MP, H,výkr. cena: 70 EUR

NEVYDRAŽENÝ

 

94. 08.SK.02604.65 MP, A,výkr. cena: 40 EUR

Jokker - 40 EUR

Topánka - 45 EUR

Joker - 50 EUR

Topánka - 60 EUR

Joker - 70 EUR KONIEC AUKCIE O 18:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ

Topánka - 80 EUR KONIEC AUKCIE O 18:41, AK NIKTO NEPRIHODÍ

Joker - 100 EUR KONIEC AUKCIE O 18:43, AK NIKTO NEPRIHODÍ

Topánka - 120 EUR KONIEC AUKCIE O 18:50, AK NIKTO NEPRIHODÍ

Joker - 140 EUR KONIEC AUKCIE O 18:53, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!

 

95. 08.SK.02604.71 MK, A,výkr. cena: 300 EUR

NEVYDRAŽENÝ

 

96. 09.SK.02604.303 MP, A,výkr. cena: 40 EUR

PeterN - 50 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 

97. 11.SK.02606.1133 MK, A,výkr. cena: 40 EUR

NEVYDRAŽENÝ

 

98. 12.SK.02604.745 MP, A,výkr. cena: 30 EUR

NEVYDRAŽENÝ

 

99. 12.SK.0999.7371 MP, A,výkr. cena: 100 EUR

LS - 100 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 

100. 13.SK.02604.100 MK, H,výkr. cena: 50 EUR

Hurvinek - 50 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 

101. 13.SK.02604.72 MK, H,výkr. cena: 50 EUR

Jozef - 50 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 

102. 14.DV.6616.26 MP, H,výkr. cena: 100 EUR

NEVYDRAŽENÝ

 

103. 14.DV.6616.29 MP, A,výkr. cena: 200 EUR

NEVYDRAŽENÝ

 

104. 14.SK.02604.118 MP, H,výkr. cena: 200 EUR

NEVYDRAŽENÝ

 

105. 14.SK.02604.124 MP, H,výkr. cena: 100 EUR

Dedo - 100 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 

106. 14.SK.02604.179 MP, A,výkr. cena: 30 EUR

Paťo - 30 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 

107. 14.SK.02604.182 MP, A ,výkr. cena: 50 EUR

Michal - 50 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

ČASŤ 8: KONIEC AUKCIE HOLUBOV V PORADÍ 108-121 BUDE 27.11.2015 O 19:30.
108. 06.SK.02604.924 MK, H,výkr. cena: 100 EUR
Sokol - 100 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!
109. 07.SK.02604.551 MP, H,výkr. cena: 60 EUR
Sokol - 70 EUR
Longfield - 80 EUR KONIEC AUKCIE O 19:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
Sokol - 90 EUR KONIEC AUKCIE O 19:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!
110. 11.SK.02604.515 MK, H,výkr. cena: 100 EUR
NEVYDRAŽENÝ
111. 11.SK.0999.5310 MPš, A,výkr. cena: 200 EUR
Janík - 200 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!
112. 12.SK.02604.800 MP, H,výkr. cena: 300 EUR
Kamil - 300 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!
113. 12.SK.02604.809 Mp, H,výkr. cena: 80 EUR
VieraM - 80 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!
114. 12.SK.02604.822 MK, A,výkr. cena: 30 EUR
Vlado - 30 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!
115. 13.SK.02604.16 SCH, H,výkr. cena: 100 EUR
NEVYDRAŽENÝ
116. 13.SK.02604.19 MP, H,výkr. cena: 200 EUR
NEVYDRAŽENÝ
117. 13.SK.02604.27 MK, A,výkr. cena: 40 EUR
NEVYDRAŽENÝ
118. 13.SK.02604.56 MK, A,výkr. cena: 40 EUR
NEVYDRAŽENÝ
119. 13.SK.02604.79 MP, H,výkr. cena: 40 EUR
Mário - 40 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!
120. 14.SK.02604.119 MKš, H,výkr. cena: 50 EUR
Rado - 50 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!
121. 14.SK.02604.186 MP, A,výkr. cena: 50 EUR
Hurvinek - 60 EUR
Ferrari - 70 EUR
Nicol - 80 EUR
Ferrari - 90 EUR KONIEC AUKCIE O 19:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
Nicol - 100 EUR KONIEC AUKCIE O 19:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ FINAL! BLAHOŽELÁME!
 
ČASŤ 9: KONIEC AUKCIE HOLUBOV V PORADÍ 122-136 BUDE 27.11.2015 O 20:30.
122. 05.SK 02604.60 MP, A,výkr. cena: 1 EUR
Sendy - 5 EUR
Joker - 30 EUR
Hurvinek 1 - 35 EUR
Sokol - 50 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!
123. 07.SK.01008.319 MK H,výkr. cena: 300 EUR
NEVYDRAŽENÝ
124. 07.SK.02604.516 MP, A,výkr. cena: 200 EUR
Adfamu - 200 EUR
Ferrari - 220 EUR KONIEC AUKCIE O 20:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
Adfamu - 240 EUR KONIEC AUKCIE O 20:41, AK NIKTO NEPRIHODÍ
FINAL! BLAHOŽELÁME!
125. 09.SK.02604.645 MP, A,výkr. cena: 100 EUR
Sokol - 100 EUR
Gaso - 120 EUR
Sokol - 140 EUR  FINAL! BLAHOŽELÁME!
126. 10.SK.02604.407 MK, A,výkr. cena: 50 EUR
NEVYDRAŽENÝ
127. 12.CZ.07.110 MP, H,výkr. cena: 500 EUR
NEVYDRAŽENÝ
128. 12.SK.02604.719 MP, H,výkr. cena: 100 EUR
Pavol - 100 EUR
MarioP - 120 EUR
CHL - 140 EUR
MarioP - 160 EUR KONIEC AUKCIE O 20:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
Vendo - 180 EUR KONIEC AUKCIE O 20:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
CHL - 200 EUR KONIEC AUKCIE O 20:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
MarioP - 220 EUR KONIEC AUKCIE O 20:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
Vendo - 240 EUR KONIEC AUKCIE O 20:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
CHL - 260 EUR KONIEC AUKCIE O 20:44, AK NIKTO NEPRIHODÍ

Vendo - 280 EUR KONIEC AUKCIE O 20:48, AK NIKTO NEPRIHODÍ 
FINAL! BLAHOŽELÁME!
129. 12.SK.02604.743 MK. A,výkr. cena: 40 EUR
Ado -40 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!
130. 12.SK.02604.796 MP, A,výkr. cena: 30 EUR
NEVYDRAŽENÝ
131. 13.SK.02604.2 MK, H,výkr. cena: 40 EUR
Jozef - 40 EUR
VieraM - 45 EUR
Gaso - 50 EUR
VieraM - 60 EUR
Ferrari - 70 EUR KONIEC AUKCIE O 20:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ 
FINAL! BLAHOŽELÁME!
132. 13.SK.02604.9 MK, A,výkr. cena: 30 EUR
Jozef - 30 EUR  FINAL! BLAHOŽELÁME!
133. 14.DV.6616.25 MP, A,výkr. cena: 100 EUR
NEVYDRAŽENÝ
134. 14.SK.02604.104 MP, A,výkr. cena: 50 EUR
VieraM - 50 EUR FINAL! BLAHOŽELÁME!
135. 14.SK.02604.114 MP, H,výkr. cena: 200 EUR
NEVYDRAŽENÝ
136. 14.SK.02604.128 MK, H,výkr. cena: 50 EUR
VieraM - 50 EUR
MIV - 60 EUR
Gaso - 70 EUR
VieraM - 80 EUR
MIV - 90 EUR KONIEC AUKCIE O 20:40, AK NIKTO NEPRIHODÍ
VieraM - 100 EUR KONIEC AUKCIE O 20:49, AK NIKTO NEPRIHODÍ
FINAL! BLAHOŽELÁME!