Úspechy tímu Obselka

Výsledky

2004 OZ Trnava

3. miesto OZ TT mladých

V. Měziřičí 152 km 1807/ 39/16 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10..... 937 vnučka p. NB, dcéra 4062

Benešov 260 km 1636/ 30/21 1,16,17,18,19....

Kladno 318 km 1417/ 30/6 1...... 911 dcéra B 183 a Osuský 2217

  1. ESO ml. 04 SK 0506 911        dcéra B 183 a Osuský 2217   CV 2004
  2. ESO ml. 04 SK 0506 947       
  3. ESO ml. 04 SK 0506 937        vnučka p. NB, dcéra 4062

 

Výsledky

2005 OZ Trnava

1. miesto OZ TT mladých

1. ESO mladých OZ TT 05 SK 0506 589 MK H

Říčany 273 km 809/37/17 4,5,6,7,8,9,11.... vnuci p.NB

2006 OZ Pezinok prvá preteková sezóna v OZ PK

 

OZ: 9. miesto starých

OZ: 4. miesto mladých

VS: 7. miesto starých

VS: 1. miesto mladých

  1. ESO ml. 06 SK 0506 822 vnuk p. NB, syn 4062         CV 2006

3.  ESO ml. 06 SK 0506 897 vnuk 187

6. 8. 10 ESO ml. 06

  1. ESO st. 02 SK 05 4002 syn p. NB       CV 2006
  1. ESO st. 02 SK 05 4042 syn p. NB

Erfurt 545 km 3566/30/19               

1. 0122 dcéra p. NB, víťazka Regiónu TT+PK !!!!!

  1. 904 syn 0032 tj. vnuk p. NB

12. 4032 dcéra p. NB

13. 4022 syn p. NB

Chomutov 3. 378 km 1442/30/16

1. 4002 syn p. NB, ESO 06 st.

10. 0016 vnuk p. NB

11. 4032 syn p. NB

18. 0032 dcéra p. NB

19. 520 vnuk B 183-matka ESO ml. 04

21. 0042 syn p. NB

104. 4032 dcéra p. NB

Humpolec 1. 205 km 1377/30/17

 3. 891 syn 4032,

4. 804 matka 187 vkrevnena na p. NB a matka 61 super pretekár a chovný holub,

7. 897 vnuk 187,

 

Slaný 1. 324 km 1260/30/13 1,....

 

Slaný 324 km 930/25/11

1. 897 vnuk 187,

3. 832 syn 4062, vnuk p. NB, brat ESO 06 ml. 822,

4. 822 syn 4062, vnuk p. NB, ESO 06 ml.

5. 804 matka 187 vkrevnena na p. NB a matka 61 super pretekár a chovný holub,

6. 847 vnučka p. NB, dcéra 61 a 0052

7. 852 vnučka 4032 – dcéra p. NB

Výsledky

2007 OZ Pezinok

1.miesto OZ PK mladých

1. ESO ml. OZ PK        07 SK 02007 8 MK H   syn 863

 

Krmelín 157km 1755/6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,.. 887syn Belgičanky

Hradec Králove 237 km 1477/1,2,3,11,14,15,16,17,18,.... 887 syn Belgičanky

 

Výsledky

2009 OZ Pezinok

1. miesto OZ PK starých

3. miesto OZ PK mladých

1. miesto KT OZ PK

2. miesto ST OZ PK

4. miesto DT OZ PK

6. ESO ročiak OZ PK 08 SK 02007 142 MK Ha           vnučka zakladnej Belgičanky - B

1. Kat. A 06 SK 0506 821 MP H         syn B181

2. Kat. A 06 SK 0506 891 MP H         syn 4032

3. Kat. A 04 SK 0506 917 MP H         vnuk p. NB

5. Kat. A 06 SK 0506 582 MK Ha       

4. Kat. B 04 SK 0506 917 MP H          vnuk p. NB

1. Kat. D 04 SK 0506 917 MP H         vnuk p. NB

 

V. Meziřičí       1488/1,2,3,4,5,6,7,8,(9.bol náš darovaný Partlovi),10,11,12,13,14,18,22,32...       1. 06 SK 0506 809 MP Ha vnučka p. NB

Wuerzburg      540/1,...         07 SK 0506 886 MP Ha          dcéra Očka

Humpolec       1245/1,2,3...   07 SK 02007 16 MK H            

Humpolec       1083/1,2,4,7,8,9,...     07 SK 0506 889 MP H             syn orig. B a vnuk Očka

Žatec               979/1,3,12,13,14,...    06 SK 0506 891 MP H             syn 4032

Žatec               1011/4,5,6,8,....          06 SK 0506 891 MP H             syn 4032