Vydávanie holubov

 

Vážení chovatelia,

Jozef Korec ml. Vám týmto veľmi pekne ďakuje za dôveru a vyjadruje presvedčenie, že holuby z jeho holubníka Vám budú v chove robiť radosť aspoň tak ako jemu.
Holuby bude vydávať v dňoch 10.11.2012 (sobota ) až 18.11.2012 (nedeľa). Počas týchto dní je možné prísť kedykoľvek - samozrejme po predchádzajúcom ohlásení sa!
Každý odber si teda prosím dohodnite na telefónnon čísle: 0903.118.929 alebo emailovej adrese: jozef.korec@centrum.sk

   Adresa:  Jozef Korec ml., Zelená 17, 949 05 Nitra - Horné Krškany.
 
Na mape je dom vyznačený písmenom "A".